باغ تالار

انتخاب باغ عروسی خود را به گروه تشریفاتی ما بسپارید تا دامنه گسترده اي از پیشنهاد ها را پیش روي خود ببینید. انتخاب باغ عروسی با توجه به سلیقه، بودجه، تعداد میهمان و موقعیت مکانی مناسب یکی از عوامل بسیار موثر در برگزاري یک مجلس عروسی است که درتشریفات ما با ارائه مشاوره، بهترین پیشنهاد ها براي انتخاب باغ عروسی در اختیار شما قرار خواهد گرفت .
تخفیف 50 % الی 70 % ورودي باغ تالارها در فصل زمستان و ایام و نوروز انتخاب باغ عروسی خود را به تشریفات ما بسپارید تا دامنه گسترده اي از پیشنهاد ها را پیش روي خود ببینید. انتخاب باغ عروسی با توجه به سلیقه، بودجه، تعداد میهمان و موقعیت مکانی مناسب یکی از عوامل بسیار موثر در برگزاري یک مجلس عروسی است که درتشریفات ما با ارائه مشاوره، بهترین پیشنهاد ها براي انتخاب باغ عروسی در اختیار شما قرار خواهد گرفت .تشریفات مجالس ما ضمن
در اختیار داشتن باغ اختصاصی، به دلیل همکاري گسترده با بیش از 50 مورد باغ و سالن دیگر شرایطی را براي شما فراهم می کند تا گزینه هاي متعددي مناسب با سلیقه و بودجه خود براي انتخاب مکان برگزاري مراسم عروسی در اختیار داشته باشید.
در این بخش میتوانید منوي غذایی دلخواه خدمات را با در نظر گرفتن سلیقه و بودجه انتجاب نمایید.لازم به ذکر است طبخ غذاها در آشپزخانه اختصاصی تشریفات ما با باغ عروسی استفاده از مواد درجه یک از جمله برنج 100 % ایرانی،مرغ و گوشت گوسفندي تازه خدمات مجالس انجام می گیرد. پس از انتخاب باغ عروسی منوي غذایی براي تکمیل شدن خدمات مجالس روند باغ عروسی پذیرایی از میهمان نیاز به مواردي مانند: عروسی و شربت و …. در بخش پذیرایی باغ عروسی دارید انتخاب سرویس پذیرایی و نوع چیدمان که عواملی مانند سلیقه، قیمت و داشتن هارمونی با مکنان برگزاي مراسم در آن موثر است تاثیر به سزایی در کیفیت برگزاري خدمات مجالس دارد.در عکسهاي آورده شده در این قسمت شما با انواع سرویس پذیرایی و میز و صندلی و چیدمان آشنا می شوید.

  •   نوشته شده توسط :  
  •   دسته مطلب :   گالری
  •   تاریخ انتشار :  1396/06/02

مطالب مرتبط