مدل لیدی

کلاف:چوب راش و فلز
پایه فلز آبکاری فورتیک
اسفنج کف: یورولوکس

مطالب مرتبط