اسفنج

در مجموعه تولیدی آستیاژ اولویت برای استفاده از اسفنج یورولوکس میباشد . استفاده از این اسفنج به علت مزایای ذیل می باشد :
۱- نرم بودن
۲- نشیمنی لوکس که برای کف کارعمدتا استفاده می شود .
۳- افت بسیار کمی دارد .
۴- خاصیت انعطاف پذیری و حالت ارتجاعی بالایی دارد

مطالب مرتبط