چسب

چسب مورده استفاده در مجموعه آستیاژ برند یونیوکس ترک می باشد. تفاوت این چسب با سایرچسب های مشابه در قدرت چسبندگی بالاتر می باشد. این چسب در اثر مرور زمان کنده نمی شود و جای رد تماس دست بر آن بجا نمی ماند .

مطالب مرتبط