تاریخچه مبلمان کلاسیک – بخش2

تاریخچه مبلمان کلاسیک

تاریخچه مبلمان کلاسیک – بخش2

تاریخچه مبلمان کلاسیک – بخش2

دوره مبلمان کلاسیک رنسانس:

همراه با هنرهای دیگر ، رنسانس ایتالیایی قرن چهاردهم و پانزدهم یک تولد دوباره در طراحی مبلمان به شمار می رود و اغلب توسط سنت فرنگی الهام گرفته است. با آغاز قرن پانزدهم، رنسانس مشابه از فرهنگ، رخ داده است در شمال اروپا ، به خصوص در هلند، بلژیک و شمال فرانسه . این طرح های مجلل متفاوت و مجزا از زمان قرون وسطی بودند و اغلب طرحها طلاکاری شده و با انبوهی از گل، گیاه و تزئینات پوشیده شده بودنند. هدف از این طرحها اغلب به نمایش گذاشتن مهارت های صنعتگران سازنده آن زمان بوده است.

دوره مبلمان کلاسیک سلطنت جیمز اول و دوم  انگلستان:

پس از رنسانس بود یک تغییر تدریجی در تزئینات سبکتر در مبلمان به وجود آمد ،مثلا در پایه های جلویی به جای مارپیچی مستقیم و باریک تر از معمول و قطعات قبل از آن شد. مبلمان به طور کلی پروفیل های پایین تر و مستطیل شکل تر شد. مبلمان بعد مربوط بدوره سلطنت جیمز اول و دوم در انگلیس ، در دوران الیور کرامول محافظ ، بسیار مربع، و با صرفه سبک مناسبی برای یک دوره زمانی از فقر نسبی بود. اما با بازگشت سلطنت به فرمان چارلز دوم ، مبلمان Carolean یک بار دیگر پر اب و تاب تر شد و طرحهای پیچیده و منبت به آن اضافه شد. در پایان این دوره، نفوذ سبک بریتانیا ویلیام و مری ،در مقایسه با دوره سلطنت جیمز اول و دوم در انگلیس و Carolean قطعات سبک تر و ظریف تر این سبک از مبلمان بود. پاها، جام تبدیل شده به پا مستی، و برانکار مارپیچ سبک خاص خود را به وجود آورد.

دوره مبلمان کلاسیک استعماری:

در سراسر آب در ایالات متحده، در دوران استعمار ابتدایی ترین مبلمان همراه با اولین مهاجران وارد شده است. آنها قطعات مبلمان معمولی مربوط بدوره سلطنت جیمز اول و دوم در انگلیس و دوره Carolean در بریتانیا را با خود آوردند، و بعد از آن مبلمان خود را در یک سبک مشابه ساخته شده است. این مبلمان به طور کلی محکم و به شدت منبت کاری شده بود، بسیاری از با پایه ها تبدیل به پا مستی شده بود. در محیط خشن تری از برخی از مستعمرات این مبلمان نمایندگان ساده تر از سبک های گذشته خود بود و به نوع برای کاربرد و مفید برای خود مهاجران بود. دیگر مهاجران نیز تأثیرات خود را به مستعمرات آوردنند، به ویژه هلندی و فرانسوی در شمال شرقی، و اسپانیایی در جنوب غربی به ارمغان آورد. اگر چه بازشناختنی متفاوت و الهام گرفته از طرح انگلیس، مبلمان هلندی سنتی بوده. با این حال آب و هوا های مختلف و چوب های مختلف در دسترس استعمارگران اسپانیایی به سبک متفاوت و مجزا شناخته شده به عنوان ماموریت و یا جنوب غربی منجر شده است.

دوره مبلمان کلاسیک عجیب و قریب:

قرن 19 از انقلاب صنعتی، که ناشی از تغییرات عمیق در جامعه بود. با افزایش جمعیت مشغول به کار در شهرستانها، ظهور یک کلاس جدید از خریداران ثروتمند مبلمان ، همراه با به وجود آمدن تولید انبوه و با مرگ هنرمندان طراح ، پیشرفت تدریجی سبک های مبلمان که از قرن قبلی ایجاد شده بود تقلید و یا سبک های احیای جایگزین شد. این سبک احیای همزمان، از جمله احیای گوتیک، نئوکلاسیسم و احیای عجیب و غریب آسان و ارزان با تکنولوژی پیشرفته در طول انقلاب صنعتی تولید شد.

منبع: فانوس

مطالب مرتبط