اندازه های استاندارد مصنوعات چوبی

 اندازه های استاندارد مصنوعات چوبی :

آگاهی درخصوص اندازه های استاندارد مصنوعات چوبی  بر اساس نیاز و چگونگی استفاده و تا حدودی شکل و شمایلات آن طراحی می گردد.
 اندازه های استاندارد مصنوعات چوبی :

اندازه های استاندارد میز نهارخوری
ارتفاع متوسط میز نهارخوری ۷۲ تا ۷۵ سانتیمتر

ابعاد (عرض و طول) میز نهارخوری چهار نفره ۹۰ در ۹۰ سانتیمتر
ابعاد (عرض و طول) میز نهارخوری هشت نفره ۱۰۵ در ۲۱۰ سانتیمتر
در واقع هر دو نفر که اضافه می شود ۶۰ سانتیمتر به طول آن نیز اضافه می شود
***************************************************
اندازه های استاندارد میز مطالعه
ارتفاع متوسط میز مطالعه ۷۵ تا ۷۸ سانتیمتر
طول و عرض آن بر اساس طرح و الگو متفاوت است
***************************************************
اندازه های استاندارد کابینت
ارتفاع متوسط کابینت زمینی ۸۵ تا ۹۰ سانتیمتر و برای کابینت دیواری ۶۰ تا ۷۵ سانتیمتر
پهنای کابینت ۴۵ سانتیمتر و طول آن نیز بستگی به طرح و محل دارد

*****************************************
اندازه های استاندارد صندلی
ارتفاع متوسط صندلی از زمین تا نشیمن ۴۲ تا ۴۵ سانتیمتر
متوسط طول و عرض کف صندلی ۴۰ سانتیمتر با تلرانس ۲ سانتیمتر
ارتفاع متوسط صندلی از زمین تا انتهای پشتی ۸۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر

*********************************************
اندازه های استاندارد تختخواب
ارتفاع تختخواب معمولا ۳۵ سانتیمتر است
ابعاد (عرض و طول) تختخواب یک نفره ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر
ابعاد (عرض و طول) تختخواب یک نفره (۱۸۰ یا ۱۶۰) در ۲۰۰ سانتیمتر
***************************************************
اندازه های استاندارد زیرتلویزیون
ارتفاع زیرتلویزیون از زمین تا مکان نشیمن تلویزیون معمولا ۷۵ سانتیمتر
طول و عرض آن بر اساس طرح و الگو متفاوت است
***************************************************
اندازه های استاندارد میز پذیرایی جلوی مبل (عسلی(
ارتفاع متوسط میز پذیرایی جلوی مبل (عسلی) ۴۵ سانتیمتر
طول و عرض آن بر اساس طرح و الگو متفاوت است
***************************************************
اندازه های استاندارد کتابخانه
ارتفاع کتابخانه معمولا ۱۸۰ سانتیمتر
ارتفاع جاکتابی کتابخانه معمولا ۳۲ تا ۳۵ سانتیمتر
عمق کتابخانه حداقل ۲۵ سانتیمتر
***************************************************
اندازه های استاندارد کمد لباس
ارتفاع کمد لباس معمولا ۱۸۰ سانتیمتر
عرض کمد لباس معمولا ۶۰ سانتیمتر
عمق کمد لباس معمولا ۶۰ سانتیمتر

منبع:التاش

مطالب مرتبط