چند نمونه از مبلمان شهری خلاقانه آمریکا و اروپا

چند نمونه از مبلمان شهری خلاقانه آمریکا و اروپا

چند نمونه از مبلمان شهری خلاقانه آمریکا و اروپا مبلمان شهری به وسایل، تجهیزات و ترکیب هایی اتلاق می شود که در فضای باز ساخته می شوند و غالبا مصرف عمومی دارند یا به عنوان نماد و با هدف زیباسازی شهر مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از کاربرد مبلمان شهری زیباسازی و رفاه شهروندان است و علاوه بر زیبایی باید با فرهنگ و بافت شهری نیز تناسب داشته باشد. اهمیت مبلمان شهری به عنوان نماد فرهنگی و پیشرفت شهرسازی موجب شده تا در این مطلب به بررسی چند مبلمان شهری زیبا و کاربردی در گوشه و کنار دنیا بپردازیم.

مطالب مرتبط