آشنایی با نحوه ی تمیز کردن و شستن انواع مختلف مبلمان

آشنایی با نحوه ی تمیز کردن و شستن انواع مختلف مبلمان

مبلمان یکی از مهمترین وسایل داخلی در منزل است و برای حفظ ظاهر آن و بهبود طول عمر آن، تمیزکاری و شستن مناسب بسیار مهم است. در این مقاله، به بررسی روش‌های تمیزکاری و شستن انواع مختلف مبلمان از جمله مبل چرمی، مبل پارچه‌ای و مبل چوبی پرداخته می‌شود.

فردی که دارد مبلمان راه با استفاده از جارو مبل تمیز می کند

تمیزکاری مبل چرمی

برای تمیز کردن مبل چرمی ابتدا باید با یک پارچه نرم و خشک، هر گونه گرد و خاک و اشیاء ناخواسته را از روی مبل حذف کنید. سپس با استفادهاز یک پارچه نرم و مرطوب، مبل را تمیز کنید. بعد از تمیز کردن با پارچه خشک، آن را خشک کنید. برای پاک کردن لکه‌های سطحی از مبل چرمی، می‌توانید از یک پارچه مرطوب با محلول تمیز کننده خاص برای چرم استفاده کنید. بعد از پاک کردن لکه، با پارچه خشک آن را خشک کنید و سپس با یک ماده نرم‌کننده برای چرم، براقیت آن را افزایش دهید.

تمیزکاری مبل پارچه‌ای

برای تمیز کردن مبل پارچه‌ای، ابتدا باید با یک مکنده یا خشکننده غبار، هر گونه گرد و خاک را از روی مبل حذف کنید. برای پاک کردن لکه‌های سطحی، می‌توانید از محلول تمیزکننده پارچه‌ای استفاده کنید و با یک پارچه مرطوب آن را پاک کنید. در صورتی که لکه‌ها بسیار شدید باشند، ممکن است نیاز به استفاده از شوینده ویژه برای مبل پارچه‌ای باشد. پس از پاک کردن، با یک پارچه خشک آن را خشک کنید. همچنین، برای حفظ ظاهر مبل پارچه‌ای، می‌توانید از یک ماده نرم‌کننده و ضد لکه برای پارچه‌های مبل استفاده کنید.

 تمیزکاری مبل چوبی

برای تمیز کردن مبل چوبی، ابتدا باید با یک پارچه نرم و خشک، هر گونه گرد و خاک و اشیاء ناخواسته را از روی مبل حذف کنید. سپس با یک پارچه مرطوب، مبل را تمیز کنید. برای پاک کردن لکه‌های سطحی، می‌توانید از محلول تمیزکننده چوبی استفاده کنید. پس از پاک کردن لکه، با پارچه خشک آن را خشک کنید. برای حفظ ظاهر مبل چوبی، می‌توانید از یک ماده نرم‌کننده و پولیش برای چوب استفاده کنید. این ماده‌ها می‌توانند به درخشندگی و براقیت چوب کمک کنند و در عین حال آن را نرم و صاف نگه دارند.

 تمیزکاری مبل تختوابشو

برای تمیز کردن مبل تختخوابشو، ابتدا باید با یک مکنده یا خشکننده غبار، هر گونه گرد و خاک را از روی آن حذف کنید. سپس با استفاده از یک محلول تمیزکننده، آن را پاک کنید. برای پاک کردن لکه‌های سطحی، می‌توانید از محلول تمیزکننده خاصی برای پارچه‌های تختخوابشو استفاده کنید. پس از پاک کردن لکه، با یک پارچه مرطوب، آن را تمیز کنید و با پارچه خشک آن را خشک کنید.

 تمیزکاری مبل باغی

برای تمیز کردن مبل باغی، ابتدا باید با یک مکنده یا خشکننده غبار، هر گونه گرد و خاک را از روی آن حذف کنید. سپس با یک محلول تمیزکننده و آب، آن را پاک کنید. برای پاک کردن لکه‌های سطحی، می‌توانید از محلول تمیزکننده خاص برای مبل باغی استفاده کنید. پس از پاک کردن لکه، با پارچه خشک آن را خشک کنید.

نتیجه‌گیری

تمیز کردن و شستن مبلمان بسیار مهم است تا ظاهر آن حفظ شود و طول عمر آن افزایش یابد. روش تمیزکاری و شستن مبلمان به وابستگی از نوع مبلمان استفاده شده متفاوت است. برای مبل چرمی، باید از محلول تمیز کننده خاص برای چرم استفاده کنید و برای مبل پارچه‌ای، می‌توانید از شوینده ویژه برای مبل پارچه‌ای استفاده کنید. همچنین، برای مبل چوبی، می‌توانید از محلول تمیز کننده

مطالب مرتبط